Ta opozycja między trwałym i płynnym, między rzeczą unicestwianą, spoczynkiem, a niepochwytnym ruchem — ma zrazu sens paradoksalny. Dzieje się tak dlatego, że seks telefon w spoczynku ma zazwyczaj sens trwania, ruch — sens życia w momencie. Taką opozycję odnajdujemy w najrozmaitszych formach; tkwi ona na przykład w przeciwstawieniu piękności Apollina i orgii Dionizosa. Dialektyczne wszakże związki między członami takiej opozycji bywają płynne. Gonitwa menad ma najprzód sens życia ograniczonego do chwili; to samo jednak znaczenie posiada ruch świadomości urzeczonej przez niepokojący ją seks telefon. Od lej chwili nieuchwytne rozkiełznanie namiętności uzyskuje względem tego seks telefonu sens nieograniczonego trwania. Motyw zasadniczy zawiera się w przeciwstawieniu menady pustoszącej świat seks telefonów użytecznych oraz trwania tych seks telefonów w zaciszu, poza zasięgiem zniszczenia. Motyw poboczny ukazuje menadę nie zmienioną jako taką; w umyśle tego, kogo fascynuje seks telefon pożądania, przybiera ona jednak sens neutralny i wtapia się — dla niego —w całość niezmiennego,obojętnego świata. Odpowiadając na pożądanie człowiek raptownie i zdecydowanie neguje, u samych jej podstaw, nieprzejrzystość tego świata. To odpowiedź rozdziera ją nagle, jakby naglą błyskawicą rozrywa świadomość, która zaczyna drżeć. Tym, co uzasadnia teraz reakcję nie odróżniającą —wskutek kryjącej wszystko nieprzejrzystości — świata dionizyjskiego od nieprzejrzystego zwykłego świata, bywa upojenie bądź zamroczenie świadomości, bez czego gonitwa rozczochranych dziewcząt bywa nie do pomyślenia. Pozycja seks telefonu pożądania określona zostaje przez wdzierający się w świat seks telefonów jasnych i wyraźnych nagły rozbłysk, który oślepione menady pozostawia w mroku nocy. bywa to rozbłysk wprowadzony do świadomości.